22 octubre

Oposiciones 2020 Baleares (Maestros y Profesores): más de 1.000 plazas

Islas Baleares anuncia su voluntad de convocar más de 1.000 plazas para las Oposiciones 2020.

Tras la última mesa sectorial celebrada en la Comunidad se informó de la intención de convocar 1.000 plazas docentes para las Oposiciones 2020.

Aún se desconoce el número de plazas a ofertar por cada especialidad, pero se conoce cuál es la oferta de especialidades para cada una de las islas.

Todo parece indicar que a finales de año se tendrá más información sobre la cuantía de plazas por especialidad.

Especialidades por Islas

Ver Noticia Anpe Baleares

28 mayo

OPOSICIONES BALEARES: Composició definitiva de tribunals & Llistes definitives d’admesos i exclosos

Publicada la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres i la distribució dels aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats.

Consultau els detalls al BOIB adjunt.

 tribunals_definitius 
 tribunals_sec 


05 marzo

CONVOCATORIA BALEARES: Maestros 2019

Publicada la resolució del 25 de febrer per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de les Illes Balears.El termini de presentació de sol·licituds: de dia 7 de març fins a dia 26 de març de 2019 ambdós inclosos.

Presentació, inici de les proves i lliurament de la programació: 22 de juny del 2019.

Sorteig de la lletra per als membres del tribunal: 13 de març del 2019 a les 10h.

Sorteig  de la lletra d’ordre d’actuació: 13 de març del 2019 a les 10:30h.

Recordau que per a la fase de concurs, només es podran puntuar aquells mèrits que estiguin finalitzats abans que es tanqui el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria d’oposicions. Per tant, en el cas dels cursos d’ANPE IB, puntuaran els cursos realizats fins al mes de febrer del 2019.

(En breve colgaremos RESUMEN de dicha convocatoria y explicación en clase)

 convoca_opos2019 

26 febrero

CONVOCATORIA OPOSICIONES Islas Baleares

Según la Mesa Sectorial celebrada ayer entre la Administración y los sindicatos de Baleares se confirma que la convocatoria de oposiciones se publicará de manera inminente, y el plazo de presentación de solicitudes será del 7 al 21 de marzo de 2019.

Las pruebas comenzarán a partir del 22 de junio de 2019.

17 febrero

Oposiciones Islas Baleares: Resum mesa tècnica de dijous 14 de febrer. (ANPE)

Avui ens hem reunit a la Mesa Tècnica per tractar la convocatòria d’oposicions. El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 7 a 21 de març i les proves comencen a partir del 22 de juny previsiblement.

A manera de resum, hem defensat davant l’Administració:

– Que el procés selectiu tingui una durada de 5 anys, amb una oferta pública més flexible i coordinada entre les comunitats autònomes, tal com es va acordar en l’àmbit estatal, per tal de fer un procés selectiu més que doni 3 oportunitats a cada cos.

– Que trobam a faltar un pacte d’estabilitat complementari amb l’oferta pública per tal de donar tranquil·litat als interins de les Illes Balears que actualment estan exercint a les aules.

– Que es respecti el concurs-oposició, ja que a anys anteriors no s’ha respectat l’experiència docent perquè al primer examen es donen les places justes. No ha existit una veritable fase de concurs a algunes especialitats, i prega’m que es donin instruccions clares als tribunals al curs de formació que rebin.

– Que hi hagi uns criteris generals i específics d’avaluació amb temps d’antelació, per assegurar aquest punt anterior, i que els tribunals siguin homogenis a l’hora d’assignar les puntuacions.

– Que el procés selectiu estigui vertebrat, de manera que totes les Comunitats Autònomes convoquin els mateixos cossos a la vegada, i que les proves del concurs-oposició es facin els mateixos dies, per tal d’anar coordinats i respectar la igualtat d’oportunitats entre els diferents territoris.

– Que es clarifiquin els criteris d’avaluació i qualificació, i que siguin homogenis a totes les illes.

– Que els aspirants puguin optar a totes les places de l’especialitat, plantejant que els aspirants aprovats triïn l’illa de destinació en funció de la puntuació extreta al concurs-oposició.

– Que la primera part de la prova sigui l’exposició i defensa de la programació i unitat didàctica.

– Que es pugui llegir el tema davant el tribunal, per tal de valorar les capacitats comunicatives del futur docent, a la vegada que es garanteix la lectura per part de tots els membres del tribunal alhora.

– Que la part A i B siguin en dies diferents.

– Que la ràtio de membres de tribunals enfront opositors, augmenti, amb la finalitat que els tribunals tinguin menys pressió de feina a l’hora de corregir.

– Que es reconegui la tasca dels tribunals i que s’augmenti el pressupost destinat per tots aquells funcionaris que participin en el procés selectiu, ja que han d’estar obligats i disponibles tot el mes per fer una tasca que requereix de molta concentració i predisposició. Trobam primordial que hi hagi una major inversió econòmica en aquest apartat.

– També volem que es detallin les causes d’exclusió dels tribunals, i s’excloguin als membres que ja varen actuar a les oposicions anteriors.

– Que s’expliqui i concreti bé el cas pràctic, de manera que quedi contextualitzat i limitat dintre de la pràctica docent habitual, i que s’incrementi de 2,5 a 4 hores per a la seva resolució, tal com va passar la convocatòria anterior i si així ho considera el tribunal.

– Que el cas pràctic estigui coordinat i sigui el mateix a totes les illes.

– Que no s’abusi de l’eliminatorietat de les proves, com altres vegades, quan es va eliminar a persones per deixar sense contestar alguns apartats de la part B.

– Que es pugui reclamar durant qualsevol part del procés, amb l’explicació pertinent, amb la finalitat de garantir el dret de transparència dels opositors. Que es mostrin els exàmens i que es respongui de manera motivada a cada una de les reclamacions.

En resposta a la petició que ja va fer ANPE, aquesta convocatòria continuarà amb l’aplicació informàtica, el portal de l’opositor, espai de comunicació públic i obert durant la realització de les proves. La Mesa Sectorial la tractarem la setmana vinent.

12 julio

Tràmit mèrits opositors

Recordau que si heu passat la fase d’oposició, una vegada el vostre tribunal publiqui al GOD la llista definitiva de les persones que han superat la fase d’oposició completa, teniu 48 hores per fer el tràmit d’autobarem pels aspirants opositors.Per accedir al tràmit clicau aquí

Per tenir més informació sobre els aclariments de la valoració dels mèrits del procediment d’ingrés, descarregau el document adjunt.

 aclariments_valoracio 

 

19 junio

Oposiciones Baleares: Programa de gestió d’oposicions docents (GOD)

Ja teniu activat el Programa de Gestió d’Oposicions Docents (GOD).

Quan entreu a la pàgina hi trobareu dues opcions:

· Portal dels aspirants: on hi podreu consultar les convocatòries, comunicats, llistes de puntuació, llistes provisionals i definitives, puntuació provisional i definitiva de la Comissió de Valoració de Mèrits de la vostra illa especialitat i tribunal.

· Taulell d’anuncis de les proves selectives: s’hi podrà consultar la informació pública que abans s’exposava als taulells d’anuncis de les seus. (llistes d’aspirants, llistes de puntuació, llista de la puntuació dels mèrits…)

Per accedir al GOD clicau aquí

TE LLAMO