08 marzo

CONVOCATORIA GALICIA: Maestros 2019

Publicada convocatoria de Oposiciones 2019 a los cuerpos de Maestros, Profesores de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas y Formación Profesional en la Comunidad de Galicia.

El plazo de presentación de solicitudes es del 9 al 29 de marzo de 2019

• Lengua Extranjera Inglés: 65 plazas

• Educación Primaria: 180 plazas

(Los alumnos de El Aula De Javier cuentan con un RESUMEN de dicha convocatoria en el Campus Virtual: RECURSOS/CONVOCATORIAS/ACTUALES)

Ver Convocatoria

 

24 enero

Oposiciones Galicia: 770 Plazas de Maestros

Educación convoca 2.064 plazas en las oposiciones para este 2019. Son 14 plazas más que en la convocatoria de 2018. De las plazas que ofertará: 1.122 son por tasa de reposición, 666 por estabilización de empleo temporal y 276 de promoción interna.
 • Lengua Extranjera Inglés: 65 plazas
 • Primaria: 180 plazas
 • Lengua extranjera/francés: 70 plazas
 • Educación Física: 40 plazas
 • Música: 55 plazas
 • Pedagogía Terapéutica: 125 plazas
 • Audición y Lenguaje: 100 plazas
 • Educación Infantil: 135  plazas

Ver Noticia

19 julio

QUE DEBES FACER SE SUPERAS O CONCURSO-OPOSICIÓN E ACADAS UNHA PRAZA?

1. Disfruta do momento porque o único urxente e obrigatorio que terás que facer será CUBRIR O CADP(Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais) nun prazo de 2 hábiles dende o día seguinte á publicación na web de oposicións.

Debes entrar no seguinte enlace:  http://www.edu.xunta.es/cadp(A petición faise usando a conta de correo de EDU.XUNTA.ES . Se nunca traballache para a  Consellería, recibirás un mail para activala. Dende este momento é moi importante esta conta de correo electrónico xa que será o canle de comunicación da Consellería (avisos, notificacións, tomas de posesión etc).

Unha vez dentro, si tés dúbidas, chámanos ou acércate polas nosas sedes e responderemos ás túas dúbidas.

2. Finalizado este proceso, disfruta duns días de descanso xa que a ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN non terás que facela ata que se publique a lista de aprobados no DOG sobre mediados/finais de agosto.  Hai un prazo de 20 DÍAS HÁBILES desde o día seguinte a esa publicación para presentar POR REXISTRO dirixido á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria os seguintes documentos:
* Certificado médico.
* Declaración responsable (segundo o Anexo que aparece na orde de convocatoria).
* Certificado de non ter antecedentes por delitos sexuais , agás no suposto de ter autorizado na instancia a consulta de datos do Rexistro Central de delincuentes sexuais.

3. Toma de posesión no centro educativo ( Mestres a 1 de setembro e resto de Corpos 17 de setembro).

4. Darte de alta obrigatoriamente en MUFACE (a mutualidade dos funcionarios para elexir entidade médica). Deberás acudir á oficina provincial mais cercana: Consulta as direccións e teléfonos das sedes provinciais

Unha vez alí deberás elexir entidade sanitaria ( Seguridade Social ou Entidades privadas concertadas como DKV, Adeslas ou ASISA) no seguinte enlace verás os cadros médicos orientativos: Catálogos de entidades de seguro de asistencia sanitaria

13 junio

Resultados da Proba de coñecementos de lingua galega

Ver Noticia

Unha vez se entra na páxina pinchar en CONSULTAS PÚBLICAS > por defecto aparece > PROFESORADO DE ENSINO SECUNDARIO > ESPECIALIDADE elexir 053 lingua e literatura galegas TRIBUNAL 5 (especial) y 6 (especial) > CONSULTAR INFORMACIÓN e xa se podería consultar a nota en proba de coñecementos de lingua galega.

13 junio

Datas, horas e lugares da presentación e a primeira proba

Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES, profesores de EOI, de ingreso ao corpo de PT de FP, mestres e novas especialidades para o ano 2018.
07 junio

Listaxes de persoas opositoras que deberán realizar a proba de GALEGO

Relación de persoas aspirantes do CORPO DE MESTRES  que deberán realizar a proba do coñecemento do galego o día 8 de xuño de 2018, ás 18:00 h., no IES As Fontiñas (rúa Estocolmo, núm. 5 en Santiago de Compostela) ante o Tribunal núm. 1 publicado no portal educativo.

Ver Noticia

22 marzo

Resumen Convocatoria Oposiciones Galicia

Galicia publica la Orden de 14 de marzo de 2018 por a que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, de acceso
al cuerpo de maestros.

 • Plazas: 705 plazas para el Cuerpo de Maestros
 • Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a contar a partir del día 22 de marzo.

 

Resumen convocatoria Galicia

Convocatoria Oposiciones 2018

24 febrero

Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero: así es el nuevo procedimiento para las próximas Oposiciones

 • Se modifica el actual apartado I sobre experiencia del Anexo I del RD 276/2007, aumentando a 7 puntos la experiencia con un máximo de 10 años
 • Cambian las ponderaciones: Fase de Oposición (60%) y Fase de Concurso (40%)
 • Se sacará una bola más en el sorteo de los temas: en lugar de 2 bolas, contaremos con 3 bolas (mejorando las probabilidades de éxito). Por ejemplo, si antiguamente teníamos un 85% de probabilidades estudiando tan sólo 15 temas, ahora contaríamos con un 95% de probabilidades de que nos saliera uno de los temas estudiados
 • Se mantienen los 25 temas para las Oposiciones de 2018 y 2019 (los nuevos temarios entrarán en vigor a partir de 2020)

 

Leer el Real decreto 84/2018, de 23 de febrero

06 febrero

Plazas por especialidad Oposiciones Maestros Galicia 2018

A pesar de que la Consejería parece que ha decidido estudiar las peticiones de cara a las siguientes mesas sectoriales, ya se han hecho públicas las plazas que parecen ser las definitivas para ofertar, mediante convocatoria cuando proceda, en las Oposiciones de 2018:

 • Inglés: 50 plazas
 • Primaria: 240 plazas

Ver Noticia

02 febrero

Proyecto de Convocatoria Oposiciones Galicia 2018

La Consejería de Educación de Galicia ya trabaja en la Convocatoria de Oposiciones de 2018, de ahí que vaya a celebrarse el próximo 6 de febrero una Mesa Sectorial para tratar la Orden que regulará dichos procesos selectivos.

Proyecto-de-Convocatoria-de-Oposiciones-Galicia

29 enero

574 Plazas Maestros Oposiciones Galicia 2018

Galicia ya había adelantado que ofrecería una generosa cantidad de plazas para las Oposiciones de 2018.

Además, el presidente autonómico, Alberto Martínez Feijóo, ha afirmado que su objetivo será fijar a un 5% la tasa de interinidad, rompiendo con el 13% que presenta la comunidad en la actualidad.

Así pues, Galicia espera convocar 1.919 puestos docentes para las próximas Oposiciones.

Ver Noticia

(Recordamos que se precisa de la titulación de Idioma Gallego para poder realizar tales Oposiciones)