12 julio

Tràmit mèrits opositors

Recordau que si heu passat la fase d’oposició, una vegada el vostre tribunal publiqui al GOD la llista definitiva de les persones que han superat la fase d’oposició completa, teniu 48 hores per fer el tràmit d’autobarem pels aspirants opositors.Per accedir al tràmit clicau aquí

Per tenir més informació sobre els aclariments de la valoració dels mèrits del procediment d’ingrés, descarregau el document adjunt.

 aclariments_valoracio 

 

19 junio

Oposiciones Baleares: Programa de gestió d’oposicions docents (GOD)

Ja teniu activat el Programa de Gestió d’Oposicions Docents (GOD).

Quan entreu a la pàgina hi trobareu dues opcions:

· Portal dels aspirants: on hi podreu consultar les convocatòries, comunicats, llistes de puntuació, llistes provisionals i definitives, puntuació provisional i definitiva de la Comissió de Valoració de Mèrits de la vostra illa especialitat i tribunal.

· Taulell d’anuncis de les proves selectives: s’hi podrà consultar la informació pública que abans s’exposava als taulells d’anuncis de les seus. (llistes d’aspirants, llistes de puntuació, llista de la puntuació dels mèrits…)

Per accedir al GOD clicau aquí

19 mayo

Calendario y Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos Oposiciones

La Conselleria ha publicat les instruccions amb informació important del procés selectiu 2018.

– CALENDARI: el dissabte 23 de juny, a les 9.00h es farà l’acte de presentació i la part A de la primera prova. El dilluns 25 de juny, a les 9.00h s’iniciarà la part B de la primera prova.

 – SEUS ON ES DESENVOLUPARAN LES PROVES: LUGARES REALIZACIÓN OPOSICIONES BALEARES

Per a més informació sobre les instruccions d’absències i permisos clicau aquí

 seus-proves-oposicions-2018_annex-1-instrucci-1 
 permis_centre_exam_final 
 model_sollicitud_centre 

S’han publicat les llistes definitives d’admesos i exclosos a les oposicions de 2018.

Per consultar les llistes clicau aquí

 annex_1_primaria 

07 marzo

Convocatoria Oposiciones Baleares 2018

Ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares la convocatoria de las Oposiciones Docentes 2018 en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, las cuales se celebrarán para el profesorado de Enseñanzas Medias y el Cuerpo de Maestros.

  • CUERPO DE MAESTROS: 401 plazas
  • Los exámenes de la primera fase de las pruebas darán comienzo el 23 de junio.
  • Plazo de presentación de solicitudes: Del 7 al 21 de marzo.

 

Colgaremos en breve un RESUMEN de la Convocatoria

Leer Convocatoria

24 febrero

Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero: así es el nuevo procedimiento para las próximas Oposiciones

  • Se modifica el actual apartado I sobre experiencia del Anexo I del RD 276/2007, aumentando a 7 puntos la experiencia con un máximo de 10 años
  • Cambian las ponderaciones: Fase de Oposición (60%) y Fase de Concurso (40%)
  • Se sacará una bola más en el sorteo de los temas: en lugar de 2 bolas, contaremos con 3 bolas (mejorando las probabilidades de éxito). Por ejemplo, si antiguamente teníamos un 85% de probabilidades estudiando tan sólo 15 temas, ahora contaríamos con un 95% de probabilidades de que nos saliera uno de los temas estudiados
  • Se mantienen los 25 temas para las Oposiciones de 2018 y 2019 (los nuevos temarios entrarán en vigor a partir de 2020)

 

Leer el Real decreto 84/2018, de 23 de febrero

18 noviembre

Convocatoria Oposiciones 2018

Islas Baleares hace pública la convocatoria para 2018.

IMPORTANTE!!!

Todos los aspirantes a cubrir una plaza como funcionarios interinos docentes para el curso escolar 2018-2019 deben participar en esta convocatoria, tanto si se trata de aspirantes que ya forman parte de las bolsas de interinos para el curso escolar 2017-2018 como si se trata de nuevos aspirante.  Si un aspirante no participa en esta convocatoria, no queda incluido en las bolsas, independientemente de si figura en las bolsas de interinos para el curso 2017-2018.

Ver Convocatoria

Ver Instrucciones para apuntarse a la Convocatoria